Concursuri

Concurs recrutare in functiile publice de executie vacante de “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala si “inspector, clasa I, grad profesional debutant” – Compartiment Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane

Rezultat final “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal

Rezultat proba interviu “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal

Rezultat proba scrisa “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal

Rezultat proba selectie dosare “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal CL Breaza

Centralizator final concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala

Rezultat proba interviu concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala

Rezultat proba scrisa concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Centralizator final concurs “referent casier II” – Serviciul Salubrizare CL Breaza

Rezultat proba selectia de dosare concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultat proba interviu concurs “referent casier gradul II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza

Rezultat proba scrisa concurs “referent casier II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza

Concurs recrutare -muncitor calificat III  -serviciul Apa -canal -Consiliul Local Breaza

Rezultat proba -selectie dosare -referent casier ,gradul II -Serviciul Salubrizare CL Breaza

Concurs “referent casier, gradul II “- Serviciul Salubrizare CL Breaza

Concurs recrutare “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultat selectie dosare concurs recrutare Inspector debutant

Concus recrutare Inspector debutant

Rezultate finale-Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza

Rezultat proba interviu-Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza

Rezultat proba scrisa- Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza

Selectie dosare ,,Administrator II -serviciul Apa anal CL Breaza ”

Concurs recrutare  ,,Administrator II ;; serviciul APA CANAL  CL BREAZA

Concurs recrutare referent casier ,gradul I A- Compartimentul serviciul Apa -Canal  

Concurs recrutare referent grad. III – compartimentul cadastru   agricultura 

Concurs promovare in grad – Inspector principal grad superior

Promovare clasa