Transparenta salariala

Transparenta veniturilor salariale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Breaza ,conform legii 153/2017