Bugetul pe anul 2012

Buget initial 2012

Buget venituri proprii initial 2012

Buget rectificat 01.03.2012

Buget rectificat -12.04.2012

Buget venituri proprii rectificat -12.04.2012

BUget venituri proprii rectificat – 05.07.2012

BUget rectificat – 05.07.2012

Buget rectificat- 27.09.2012

Buget venituri proprii rectificat- 27.09.2012

Buget rectificat- 25.10.2012

Buget rectificat -20.11.2012

Buget rectificat -29.11.2012

Buget venituri proprii rectificat -29.11.2012

Buget rectificat -27.12.2012