Conturi Primaria Comunei Breaza pentru impozite si taxe locale

Conturi Primaria Comunei Breaza pentru impozite si taxe locale

CIF UAT COMUNA BREAZA 4055840

BENEFICIAR UAT COMUNA BREAZA

-impozit cladiri persoane fizice RO63TREZ1662107020101XXX
-impozit cladiri persoane juridice RO13TREZ1662107020102XXX
-impozit terem intravilan persoane fizice RO10TREZ1662107020201XXX
-impozit teren intravilan persoane juridice RO57TREZ1662107020202XXX
-impozit teren extravilan (fizice/juridice) RO07TREZ1662107020203XXX
-impozit mijloace transport persoane fizice RO82TREZ1662116020201XXX
-impozit mijloace transport persoane juridice RO32TREZ1662116020202XXX
-pentru chirii si concesiuni/redeventa RO86TREZ16621A300530XXXX
-alte impozite si taxe RO15TREZ16621180250XXXXX

ATENTIE LA MOMENTUL PLATII VA RUGAM SA SPECIFICATI PROPRIETARUL/ ROLUL UNIC NOMINAL PENTRU CARE SE FACE PLATA

Cont Consiliul Local Breaza – Serviciul Salubrizare
CIF 39793629
BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL BREAZA-SERVICIUL SALUBRIZARE
-cont RO97TREZ16621F335000XXXX

ATENTIE LA MOMENTUL PLATII VA RUGAM SA SPECIFICATI TITULARUL

Cont Consiliul Local –Serviciul apa canal
CIF 38327370
BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL –SERVICIUL APA CANAL
-cont RO82TREZ16621F330800XXXX

ATENTIE LA MOMENTUL PLATII VA RUGAM SA SPECIFICATI TITULARUL