Concursuri

Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional debutant”-Compartiment “Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane”

Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiei publice de “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultatul contestatiei fata de rezultatul  probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional debutant” – Compartiment “Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane”

Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea functiei publice de “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultat proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional debutant”-Compartiment “Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane”

Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei publice de “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultat proba selectie dosare concurs recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante de “referent, clasa III, grad profesional asistent” si “inspector, clasa I, grad profesional debutant”

Concurs recrutare in functiile publice de executie vacante de “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala si “inspector, clasa I, grad profesional debutant” – Compartiment Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane

Rezultat final “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal

Rezultat proba interviu “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal

Rezultat proba scrisa “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal

Rezultat proba selectie dosare “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal CL Breaza

Centralizator final concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala

Rezultat proba interviu concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala

Rezultat proba scrisa concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Centralizator final concurs “referent casier II” – Serviciul Salubrizare CL Breaza

Rezultat proba selectia de dosare concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultat proba interviu concurs “referent casier gradul II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza

Rezultat proba scrisa concurs “referent casier II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza

Concurs recrutare -muncitor calificat III  -serviciul Apa -canal -Consiliul Local Breaza

Rezultat proba -selectie dosare -referent casier ,gradul II -Serviciul Salubrizare CL Breaza

Concurs “referent casier, gradul II “- Serviciul Salubrizare CL Breaza

Concurs recrutare “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala”

Rezultat selectie dosare concurs recrutare Inspector debutant

Concus recrutare Inspector debutant

Rezultate finale-Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza

Rezultat proba interviu-Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza

Rezultat proba scrisa- Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza

Selectie dosare ,,Administrator II -serviciul Apa anal CL Breaza ”

Concurs recrutare  ,,Administrator II ;; serviciul APA CANAL  CL BREAZA

Concurs recrutare referent casier ,gradul I A- Compartimentul serviciul Apa -Canal  

Concurs recrutare referent grad. III – compartimentul cadastru   agricultura 

Concurs promovare in grad – Inspector principal grad superior

Promovare clasa