2014

TRIM I TRIM II
Balanta de verificare -31.03.2014 Balanta de verificare-30.06.2014
Cont de executie cheltuieli -31.03.2014 Contul de executie cheltuieli-30.06.2014
Cont de executie cheltuieli VP -31.03.2014 Contul de executie cheltuieli VP-30.06.2014
Cont de executie venituri VP -31.03.2014 Contul de executie venituri-30.06.2014
Cont de executie venituri -31.03.2014 Contul de executie venituri VP-30.06.2014
Cont de rezultat patrimonial -31.03.2014 Cont de rezultat patrimonial-30.06.2014
Plati restante -31.03.2014 Plati restante-30.06.2014
Situatia activelor si datoriilor -31.03.2014 Situatia activelor si datoriilor-30.06.2014
Situatia fluxurilor de trezorerie -31.03.2014 Situatia fluxurilor de trezoreriel-30.06.2014
TRIM III TRIM IV
Balanta de verificare – 30.09.2014 Balanta de verificare – 31.12.2014
Contul de executie cheltuieli- 30.09.2014 Cont de executie cheltuieli – 31.12.2014
Contul de executie cheltuieli VP- 30.09.2014 Cont de executie cheltuieli VP – 31.12.2014
Contul de executie venituri- 30.09.2014 Cont de executie venituri – 31.12.2014
Contul de executie venituri VP- 30.09.2014 Cont de executie venituri VP – 31.12.2014
Plati restante – 30.09.2014 Plati restante- 31.12.2014
Situatia activelor si datoriilor- 30.09.2014 Cont de rezultat patrimonial – 31.12.2014
Situatia fluxurilor de trezoreriel- 30.09.2014 Situatia activelor fixe amortizabile – 31.12.2014
Cont de rezultat patrimonial- 30.09.2014 Situatia activelor fixe neamortizabile – 31.12.2014
  Situatia activelor si datoriilor – 31.12.2014
  Situatia fluxurilor de trezorerie- 31.12.2014