Cereri si formulare tipizate

MODELE DE FORMULARE SAU CERERI

 

■ Cerere/formular compensare
■ Cerere/formular restituire

 

■ Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

■ Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

■ Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

■ Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local

 

■ Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
■ Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

■ Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – Documentul 1
■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – Documentul 2

■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Documentul 1
■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Documentul 2

 

■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietate
■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietate
■ Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietate

 

■ Decizie de impunere pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – Documentul 1
■ Decizie de impunere pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – Documentul 2

 

■ Formular pentru solicitare in baza legii 544/2001

 

 

 

 

Formulare pentru reclamații administrative

  • Formular pentru reclamație administrativă – nerăspuns în termen legal  
  • Formular pentru reclamație administrativă – refuz la solicitare   
  • Formular pentru reclamație administrativă – răspuns negativ