Solicitare informații de interes public

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public

♦LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată până la data de 17 iulie 2016*)

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(actualizată până la data de 8 iulie 2016*)

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice(actualizată la data de 6 decembrie 2015*)

HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

2.1.1. Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Ungureanu Carmen

  • Telefon.: 0752157549                                                                                                                                             
  • E-mail:  primaria_breazabz@yahoo.com

2.1.2.Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001    

2.1.3. Formulare pentru reclamații administrative

  • Formular pentru reclamație administrativă – nerăspuns în termen legal  
  • Formular pentru reclamație administrativă – refuz la solicitare   
  • Formular pentru reclamație administrativă – răspuns negativ   

2.1.4. Documente de interes public

      Lista documentelor de interes public din cadrul institutieie Comuna Breaza- judetul Buzau

2.1.5 Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001